Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego oraz z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółdzielczego, prawa administracyjnego oraz prawa bankowego.

Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię obejmuje:
− zastępstwo prawne przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej, samorządowej oraz innymi urzędami i instytucjami
− udzielanie porad i konsultacji prawnych,
− sporządzanie opinii prawnych,
− przygotowywanie i opracowywanie projektów aktów prawnych.

Kancelaria oferuje stałą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i innych podmiotów we wszelkich aspektach ich funkcjonowania, w tym:
− w zakresie organizacyjno – prawnym (sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekształcanie, likwidacja),
− opracowywania projektów uchwał i protokołów,
− obsługi prawnej zebrań i zgromadzeń,
− przygotowywania i opiniowania umów,
− spraw z zakresu prawa pracy (sporządzanie regulaminów, przygotowywanie umów, reprezentacja w sporach)
− udzielania pomocy prawnej przy windykacji należności,
− udziału w negocjacjach z kontrahentami,
− sporządzania analiz prawnych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Kancelaria świadczy również profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, w tym z zakresu:
− prawa konsumenckiego,
− prawa spadkowego,
− prawa rzeczowego, w tym zasiedzenia i ksiąg wieczystych,
− prawa łowieckiego,
− w sprawach o odszkodowania,
− w sprawach o podział majątku i zniesienie współwłasności.